Innkalling til årsmøte i Nyborg IL

Til medlemmene i Nyborg Idrettslag. Styret innkaller herved til årsmøte i Nyborg Idrettslag. Årsmøtet avholdes DIGITALT på TEAMS onsdag 23. mars 2022 kl. 20.00.

Vi trenger derfor påmelding til årsmøtet, og det skjer på e-post til:
post@nyborgil.no (på påmeldingen trenger vi navn, fødselsår, mobil og e-post).

Påmeldingsfrist til det digitale årsmøtet: 20. mars 2022

1-2 dager før årsmøtet, vil påmeldte medlemmer motta en e-post med link til årsmøtet. Like før årsmøtestart starter klikker man på linken og kobles da opp på Microsoft Teams.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 9. mars 2022 til e-post: post@nyborgil.no Forslagsmal, som ligger lenger ned i innkallingen, skal benyttes.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nyborgil.no og www.facebook.com/nyborgil


Velkommen til årsmøte!


Trondheim, 20. februar 2022


Med vennlig hilsen
Styret i Nyborg Idrettslag

--------------------------------------------------------

Forslag til årsmøte i: Nyborg Idrettslag onsdag 23. mars 2022

Fra (navn på forslagsstiller):

Tittel på forslag:

Forslag (Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under):

Begrunnelse:

Sted:
Dato:

Sendes på e-post til: post@nyborgil.no


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift