Årsmøtedokumenter Nyborg IL 10. mars 2021 kl. 2000

Vedlagt årsmøtedokumenter til årsmøtet 10. mars 2021 kl. 2000 som gjennomføres digitalt (Teams). Trykk på "Les mer" og deretter åpne vedlegget. Velkommen til årsmøtet!

Klikk her for å bli med på årsmøtet (Teams-lenke, logg deg på 10 min før årsmøtet)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift