Innkalling til årsmøte 18. mars kl. 20:00

Til medlemmene i Nyborg Idrettslag. Styret innkaller herved til årsmøte i Nyborg Idrettslag. Årsmøtet avholdes mandag 18. mars 2019 kl. 20.00 på Nyborg skole møterom i sokkeletasjen. Adresse: Benjaminsveien 2, 7020 Trondheim. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars 2018 til e-post: post@nyborgil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nyborgil.no og www.facebook.com/nyborgil

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Trondheim, 17. februar 2019.

Med vennlig hilsen

Styret i Nyborg Idrettslag

Kfr. også likeverdig innkalling i vedleggsfil øverst til høyre.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift